ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

халық үшін коммуналдық базарлар, дүкендер, әлеуметтік павильондарды ұйымдастыру бойынша қызмет атқару

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Рүстемова Сәния Ерланқызы
 • +7 (7162) 29-78-57
 • kokshe-gorfo@mail.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  25 568 730₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  32 170₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 13 13 14 17 13
  Уставный капитал, тг. 75 502 866,00 75 502 866,00 75 502 866,00 75 502 866,00 75 502 866,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 32 170,00
  Доходы, тг. 1 349 222,00 11 820 121,00 18 570 332,00 22 147 534,00 25 568 730,00
  Расходы, тг. 1 330 222,00 11 820 121,00 25 837 396,00 24 665 979,00 25 536 560,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 19 000,00 0,00 -7 267 064,00 -2 518 445,00 32 170,00
  Активы, тг. 75 502 866,00 70 579 323,00 63 912 434,00 60 831 367,00 58 305 609,00
  Обязательства, тг. 0,00 2 850 249,00 2 736 000,00 2 278 132,00 49 497,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  20.02.2017
  ;