ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

күн сапалы кремний, кремний пластиналар, фотоэлектрлік пластиналар (ұяшықтар), фотоэлектірлік және солардың негізінде электір жүйелерін өндіру;
жаңартылатын энегия көздерін пайдалану саласындағы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік –конструкторлық жұмыстарды жүргізу;
жаңартылатын энегия көздерінің негізінде электр станцияларын жобалау;
фотоэлектірлік пластиналар (ұяшықтар), фотоэлектірлік модульдер және солардың негізіндегі электір жүйелерін өндіру;
өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру үшін өндірістік жабдықтарды, жөндеу, күрделі-жөндеу, көлік жұмыстарын жүргізу;
сыртқы экономикалық, лизингілік, факторингілік, жарнама-баспа және өзге қызметті, Серіктестіктің меншігіндегі жылжитын және жылжымайтын мүлікпен операцияларды жүзеге асыру;
ішкі және сыртқы нарықтарда құнды қағаздар шығару және сату;
белгіленген тәртіппен құнды қағаздар нарығындағы операцияларды жүзеге асыру;
технологиялық және инвестициялық бағдарламалар мен жобаларды сараптау;
серіктестік мақсаттары үшін инжиниринг, маркетинг және сервис қызметтерін көрсету, нарықтық инфрақұрылымды қалыптастыру;
ғылыми-техникалық әзірлемелер, өнімді стандарттау және бірегейлендіру, экология және әлеуметтік бағдарламалар, кадр даярлау саласындағы стратегия мен тактиканы қалыптастыру;
өз қаражатымен қайырымдылық қызметіне қатысу;

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  2 264 080 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -28 817 444 000₸

  ROA, %

  -299,69

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 30 40 127 171 146
  Уставный капитал, тг. 52 000 000,00 2 184 847 000,00 4 142 862 000,00 5 350 134 000,00 9 350 134 000,00
  Собственный капитал, тг. 42 444 000,00 617 078 000,00 -2 459 227 000,00 -3 018 132 000,00 -28 817 444 000,00
  Доходы, тг. 0,00 184 253 000,00 1 044 803 000,00 4 356 272 000,00 2 264 080 000,00
  Расходы, тг. 11 946 000,00 2 454 339 000,00 6 193 381 000,00 7 163 666 000,00 32 063 392 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -9 556 000,00 -1 916 767 000,00 -5 504 288 000,00 -2 807 394 000,00 -29 799 312 000,00
  Активы, тг. 50 088 000,00 17 365 763 000,00 21 212 647 000,00 23 897 393 000,00 9 943 347 000,00
  Обязательства, тг. 7 644 000,00 16 748 685 000,00 23 671 874 000,00 26 915 525 000,00 38 760 791 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -19,08 -11,04 -25,95 -11,75 -299,69
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -22,51 -311,00 223,80 93,02 103,41

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 01.05.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  01.05.2017
  Жоспар бойынша: 31.07.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  17.05.2017
  Жоспар бойынша: 11.05.2017

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  орындалды:

  11.05.2017
  Жоспар бойынша: 23.09.2017

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  орындалды:

  23.09.2017
  Жоспар бойынша: 31.10.2017

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  Жоспар бойынша: 29.12.2017

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;