ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Суды жинау, өңдеу және бөлу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Қоскүльдинов Асхат Балтабекұлы
 • +7 (72837) 41-1-94
 • gkp.uigentas256@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  59 384 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  10 055 060₸

  ROA, %

  0,07

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 11 17 16 19 19
  Уставный капитал, тг. 0,00 9 506 400,00 9 506 400,00 9 506 400,00 9 506 400,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 9 406 400,00 9 805 090,00 9 924 140,00 10 055 060,00
  Доходы, тг. 0,00 13 323 200,00 50 896 470,00 59 565 940,00 59 384 000,00
  Расходы, тг. 0,00 13 071 200,00 50 497 780,00 59 446 890,00 58 955 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 9 758 400,00 398 690,00 119 050,00 429 000,00
  Активы, тг. 0,00 135 410 200,00 132 302 380,00 157 668 180,00 151 289 260,00
  Обязательства, тг. 0,00 126 003 800,00 122 497 290,00 148 042 720,00 141 234 850,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,07 0,07 0,06 0,07
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,96 24,59 83,36 23,44

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;