ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Индра компаниясының радиолокациялық стансасының, радиоэлектронды күрес және радиоэлектронды барлау жүйесі және әскери мақсаттағы өзгеде электронды жабдықтарының жөндеуі және кепілдік қызмет көрсету, ақырғы жинақтау өндірісі

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  1 907 915 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  54 055 000₸

  ROA, %

  -89,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 3 3 5 5 6
  Уставный капитал, тг. 254 000 000,00 254 000 000,00 254 000 000,00 254 000 000,00 254 000 000,00
  Собственный капитал, тг. 159 143 000,00 221 885 000,00 251 516 000,00 -250 348 000,00 54 055 000,00
  Доходы, тг. 17 000,00 328 885 000,00 532 349 000,00 3 469 054 000,00 1 907 915 000,00
  Расходы, тг. 10 128 000,00 350 683 000,00 502 585 000,00 3 970 883 000,00 1 661 925 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -10 111 000,00 -21 797 000,00 29 763 000,00 -501 829 000,00 -525 029 000,00
  Активы, тг. 160 111 000,00 229 340 000,00 549 813 000,00 417 797 000,00 763 807 000,00
  Обязательства, тг. 968 000,00 7 455 000,00 298 297 000,00 668 145 000,00 709 752 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -13,00 -11,00 8,00 -104,00 -89,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -13,00 -11,00 13,00 -85 930,00 535,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 21.06.2016

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  21.06.2016
  Жоспар бойынша: 31.05.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  31.05.2017
  Жоспар бойынша: 20.06.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  20.06.2017
  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;