ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

шағын несиелерді беру;
Қазақстан Республикасының резиденттерінен және бейрезидеттерінен қарыздарды (кәсіпкерлік қызмет ретінде азаматтардан қарыз түрінде ақша алуды есептемегенде) және гранттарды тарту;
уақытша бос активтерді мемлекеттік құнды қағаздарға, корпоративтік құнды қағаздарға, екінші деңгейдегі банк депозиттеріне және Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін басқа да тәсілдермен орналастыру;
Қазақстан Республикасының заңнамаларымен қарастырылған тәртіпте, шағын несиемен қамтамасыз ету негізінде алынған кепілдік мүлікпен мәміле жасау;
өз мүлкін іске асыру;
шағын несие беру қызметіне байланысты мәселелер жөнінде кеңес беру;
өз мүлкін жалға беру;
лизингтік қызметті іске асыру;
өтеусіз негізде оқыту;
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтердің өзге түрлерімен.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Әнуарбек Нұрбек Әнуарбекұлы
 • +7 (7182) 65-21-18
 • pavlodarmko@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  157 734 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,62

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 25 13 15 11 11
  Уставный капитал, тг. 1 512 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 3 108 682,00 38 778 000,00 82 515 000,00 131 724 000,00 157 734 000,00
  Расходы, тг. 25 855 732,00 78 214 000,00 116 668 000,00 265 838 000,00 144 662 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -22 747 050,00 -39 436 000,00 -34 153 000,00 -134 114 000,00 13 072 000,00
  Активы, тг. 410 556 257,00 1 171 295 000,00 1 851 106 000,00 2 154 582 000,00 2 107 918 000,00
  Обязательства, тг. 431 791 307,00 1 235 240 000,00 1 945 148 000,00 2 387 173 000,00 2 327 437 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 14.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  14.02.2017
  Жоспар бойынша: 13.09.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  31.08.2017
  Жоспар бойынша: 31.10.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  30.10.2017
  Жоспар бойынша: 02.11.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  02.11.2017
  Жоспар бойынша: 07.11.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  07.11.2017
  Жоспар бойынша: 15.12.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  28.11.2017
  Жоспар бойынша: 25.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  06.12.2017
  ;