ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

спорттық білім және бос уақытты ұйымдастыратын мамандар білімі

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Орман Махмуд Мамытбайұлы
 • +7 (7282) 40-03-08
 • aikatt.87@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  99 549 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  1 760 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 54 54 54 54 54
  Уставный капитал, тг. 0,00 20 988 000,00 20 988 000,00 20 988 000,00 20 988 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 23 298 000,00 17 050 000,00 13 683 000,00 1 760 000,00
  Доходы, тг. 72 002 000,00 107 712 000,00 101 246 000,00 111 221 000,00 99 549 000,00
  Расходы, тг. 72 002 000,00 0,00 0,00 87 500,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 2 310 000,00 -3 938 000,00 -7 305 000,00 -19 228 000,00
  Активы, тг. 18 604 000,00 23 340 160,00 17 002 200,00 13 683 290,00 10 341 000,00
  Обязательства, тг. 72 002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 03.05.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  03.05.2017
  ;