ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Спорт саласындағы өзге қызмет

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Амиргалиев Орынтай Кыргизбаевич
 • +7 (72770) 21-3-57
 • kokpar01@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  37 903 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 19 19 19 19 19
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 37 903 000,00
  Расходы, тг. 35 900 000,00 0,00 0,00 0,00 37 903 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 12 734 000,00 3 470 000,00 14 895 000,00 13 143 000,00 17 433 000,00
  Обязательства, тг. 35 900 000,00 0,00 14 895 000,00 13 143 000,00 17 433 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;