ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

қант қылшасын жинау, сақтау бойынша және ауыл шаруа қожалықтарымен басқада ауылдық мекемелердін ауыл шаруашылық техникалық станция арқылы қызметтер көрсету;
инженерлік - техникалық жумыстар, жобалық- сметалық құжаттарды дайындау, құрылыс салау, жөндеу, монтаждық және жұргізу-қондыру жумыстарын орындау;
автокөліктер жөндеу;
халық тауарларын ондіріп сату;
саудалық, сауда-делдалдық, сатып алу, өткізу қызметтері, көтерме-бөлшек сауда бөлімшелері мен кәсіпорындарын ұйымдастыру;
сыртқа щығару, сырттан алып келу операциялары мен басқа да Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес сыртқа экономикалық қызмет;
серіктестік Серіктестіктің мақсаттарына және құрылу міндеттеріне, оның қызметінің мәні мен түрлеріне қайшы келмейтін және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тайым салынбаған басқа қызмет түрлерін атқаруға құқулы.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Таукеев Дәрмен Бақбергенұлы
 • +7 (7282) 32-97-20
 • darmen_0@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 1 1 1 0
  Уставный капитал, тг. 0,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 181 765,00 181 765,00 181 765,00 181 765,00
  Обязательства, тг. 0,00 21 765,00 21 765,00 21 765,00 21 765,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  20.02.2017
  Жоспар бойынша: 13.08.2018

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  27.09.2018
  Жоспар бойынша: 17.08.2018

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  28.09.2018
  Жоспар бойынша: 22.08.2018

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  28.09.2018
  Жоспар бойынша: 04.10.2018

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  01.10.2018
  Жоспар бойынша: 23.10.2018

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  16.10.2018
  Жоспар бойынша: 31.10.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  18.10.2018
  ;