ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

күн сапалы кремний, кремний пластиналар, фотоэлектрлік пластиналар (ұяшықтар) өндіру;
өндірісті жобалау мен салуды ұйымдастыру;
жаңартылатын энергия көздерін пайдалану саласындағы ғылымиөзерттеу және тәжірибелікөконструкторлық жұмыстарды жүргізу;
күн сапалы кремнийді, кремний және фотоэлектрлік пластиналарды (ұяшықтарды) сату;
өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру үшін өндірістік жабдықтарды, жөндеу, құрылыс-жөндеу, көлік жұмыстарын жүргізу;
сыртқы экономикалық, лизингілік, факторингілік, жарнама-баспа және өзге қызметті, Серіктістук меншігіндегі жылжитын және жылжымайтын мүлікпен операцияларды жүзеге асыру;
ішкі және сыртқы нарықтарда құнды қағаздар нарығындағы операцияларды жүзеге асыру;
белгіленген тәртіппен құнды қағаздар нарығындағы операцияларды жүзеге асыру
технологиялық және инвестициялық бағдармалар мен жобаларды сараптау;
серіктестік мақсаттары үшін инжиниринг, маркетинг және сервис қызметтерін көрсету, нырықтық инфрақұрылымды қалыптастыру;
ғылыми-техникалық әзірлемелер, өнімді стандарттау және бірегейлендіру, экология және әлеуметтік бағдарламалар, кадр даярлау саласындағы стратегия мен тактиканы қалыптастыру;
өз қаражатымен қайырымдылық қызметіне қатысу.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  270 489 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -1 817 460 000₸

  ROA, %

  -74,04

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 4 40 139 319 370
  Уставный капитал, тг. 400 000 000,00 400 000 000,00 5 753 000 000,00 6 653 000 000,00 8 304 347 000,00
  Собственный капитал, тг. 372 932 000,00 1 486 528 000,00 6 260 789 000,00 6 175 454 000,00 -1 817 460 000,00
  Доходы, тг. 0,00 330 000,00 1 985 000,00 18 829 000,00 270 489 000,00
  Расходы, тг. 16 486 000,00 1 036 160 000,00 580 724 000,00 1 004 164 000,00 9 914 750 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -16 486 000,00 -1 035 830 000,00 -578 739 000,00 -985 335 000,00 -9 644 261 000,00
  Активы, тг. 387 617 000,00 8 346 239 000,00 13 847 791 000,00 15 689 792 000,00 10 360 171 000,00
  Обязательства, тг. 14 685 000,00 6 868 711 000,00 7 587 002 000,00 9 514 338 000,00 12 177 631 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -4,25 -23,72 -5,22 -6,67 -74,04
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -4,42 -111,41 -14,94 -15,85 -442,60

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 01.05.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  01.05.2017
  Жоспар бойынша: 31.07.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  17.05.2017
  Жоспар бойынша: 11.05.2017

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  орындалды:

  11.05.2017
  Жоспар бойынша: 29.03.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  орындалды:

  29.03.2018
  Жоспар бойынша: 12.04.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  орындалды:

  12.04.2018
  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;