ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

объектілерге кешенді қызмет көрсету

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Айнабеков Бауыржан Бақтыбайұлы
 • + 7 (727) 389-31-51
 • gkp_tausamaly@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 12 14 20 32
  Уставный капитал, тг. 0,00 15 120 000,00 15 120 000,00 15 120 000,00 15 120 000,00
  Собственный капитал, тг. -5 196 010,00 -431 440,00 -695 400,00 3 785 000,00 0,00
  Доходы, тг. 150 000,00 10 493 710,00 6 752 070,00 50 540 000,00 0,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -5 196 010,00 4 764 560,00 204 290,00 4 480 000,00 0,00
  Активы, тг. -4 812 400,00 11 336 470,00 10 120 530,00 6 849 000,00 0,00
  Обязательства, тг. 383 600,00 11 767 910,00 10 815 930,00 3 064 000,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,42 0,02 0,66 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  Жоспар бойынша: 08.06.2017

  Объектіні бағалау үшін жұмыс тапсырмасын беру

  орындалды:

  08.06.2017
  Жоспар бойынша: 20.07.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  30.06.2017
  Жоспар бойынша: 10.08.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  10.08.2017
  Жоспар бойынша: 28.11.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  27.11.2017
  Жоспар бойынша: 19.12.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  14.12.2017
  Жоспар бойынша: 29.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  22.12.2017
  ;