ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

ауылдык, шаруашылык сферасында агротехникалык, механикаландырылган жане технологиялык кызметтердінк кepceтyi;
ұйым ауылшаруашылық және 6ipre өңдірістері субъектісі шаруашылық етуші;
ауылшаруашылық техникаларың, сату және жалға тапсыру;
ауылшаруашылық өнімдерін сатып алу, сақтау, кайта өндеу, откізу;
маркетингті ақпараттық-анықтамалық және консалтинг қызметтерін ұйымдастыру, лизинг және факторинг кызметі;
коммерциялық дукендердің сауда орталыкгарының жуйесін қуру;
қолданылып жүрген зағдармен тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Таукеев Дәрмен Бақбергенұлы
 • +7 (7282) 32-97-20
 • darmen_0@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  2 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 2 2 2 1
  Уставный капитал, тг. 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
  Доходы, тг. 0,00 1 385 056,00 0,00 0,00 0,00
  Расходы, тг. 0,00 1 533 056,00 0,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 -148 000,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 9 045 679,00 9 045 679,00 9 045 679,00 9 045 679,00
  Обязательства, тг. 0,00 8 895 679,00 8 895 679,00 8 895 679,00 8 895 679,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  20.02.2017
  Жоспар бойынша: 15.09.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  26.05.2017
  Жоспар бойынша: 26.09.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  05.07.2017
  Жоспар бойынша: 04.10.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  18.07.2017
  Жоспар бойынша: 12.10.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  29.08.2017
  Жоспар бойынша: 06.11.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  15.09.2017
  Жоспар бойынша: 15.11.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  21.09.2017
  ;