ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Облыс аумағының эпизоотиялық және ветеринариялық-санитариялық жағдайын тексеріп қарау, ветеринариялық-санитариялық салауаттылығын қамтамасыз ету, жануарлардың ауруларының адлын алу және сауықтыру, облыс тұрғындарын адам мен жануарларға ортақ аурулардан қорғау, жануарлардан алатын өнімдер мен шикізаттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Альбекова Марина Борисовна
 • +7 (7292) 43-49-35
 • finans226@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  4 564 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  7 338 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 14 14 14 14 10
  Уставный капитал, тг. 19 130 000,00 19 130 000,00 19 130 000,00 34 130 000,00 34 130 000,00
  Собственный капитал, тг. 15 878 000,00 15 287 000,00 22 881 000,00 15 624 600,00 7 338 000,00
  Доходы, тг. 24 463 000,00 18 718 000,00 16 364 000,00 9 085 400,00 4 564 000,00
  Расходы, тг. 27 715 000,00 22 561 000,00 23 770 000,00 16 341 800,00 12 264 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -3 252 000,00 -3 843 000,00 -7 406 000,00 -7 256 400,00 -7 700 000,00
  Активы, тг. 21 848 000,00 17 518 000,00 26 724 000,00 20 626 800,00 15 905 000,00
  Обязательства, тг. 2 718 000,00 2 231 000,00 189 000,00 5 002 200,00 8 567 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 03.05.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  03.05.2017
  ;