ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

-Алматы қаласының жылу энергетикалық шаруашылығын дамыту және басқару жөніндегі қызметін жүзеге асыру;
-Алматы қаласының жылу энергетикалық шаруашылығы үшін бірыңғай регламенттер мен нормативтерді әзірлейді және бекітуге береді;
-жылу энергиясын пайдалануға бақылау жүргізеді;
-жөндеу-құрылыс жұмыстары.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Манимханова Индира Толегенқызы
 • +7 (727) 272-23-48
 • Pri505@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 234 250 327 264 0
  Уставный капитал, тг. 292 823 000,00 292 823 000,00 299 223 000,00 373 471 000,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 245 719 000,00 242 887 000,00 245 411 000,00 265 940 000,00 0,00
  Доходы, тг. 369 063 000,00 624 163 000,00 716 153 000,00 574 192 000,00 0,00
  Расходы, тг. 425 182 000,00 627 550 000,00 714 769 000,00 632 412 000,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -44 896 000,00 -2 832 000,00 657 000,00 -58 220 000,00 0,00
  Активы, тг. 319 016 000,00 359 859 000,00 430 394 000,00 458 126 000,00 0,00
  Обязательства, тг. 73 297 000,00 116 972 000,00 184 983 000,00 192 186 000,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 18.04.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  18.04.2017
  ;