ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

жүк және жолаушы электролокомотивтерін өндіру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  17 950 764 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  671 737 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 10 26 118 156 341
  Уставный капитал, тг. 5 590 000 000,00 8 128 523 000,00 8 128 523 000,00 8 128 523 000,00 8 128 523 000,00
  Собственный капитал, тг. 5 522 458 000,00 7 665 902 000,00 7 162 551 000,00 4 069 938 000,00 671 737 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 20 211 383 000,00 24 132 748 000,00 17 950 764 000,00
  Расходы, тг. 67 539 000,00 -395 079 000,00 20 714 734 000,00 27 225 361 000,00 21 348 965 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -67 539 000,00 -395 079 000,00 -503 351 000,00 -3 092 613 000,00 -3 398 201 000,00
  Активы, тг. 11 571 623 000,00 26 975 594 000,00 29 586 120 000,00 45 733 294 000,00 55 166 291 000,00
  Обязательства, тг. 6 049 165 000,00 19 309 692 000,00 22 423 569 000,00 41 663 356 000,00 54 494 554 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 29.04.2016

  Тәуелсіз кенесшіңі анықтау бойынша тендерлік рәсімдерді ұйымдастыру

  орындалды:

  13.04.2016
  Жоспар бойынша: 31.10.2016

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  орындалды:

  17.10.2016
  Жоспар бойынша: 30.11.2017

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  орындалды:

  30.11.2017
  Жоспар бойынша: 29.12.2017

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  орындалды:

  21.12.2017
  ;