ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

роялти және басқа да қаржылық механизмдері шарттарында заманауи технологияларды, лицензияларды және патенттерді сатып алу, түзеу және бейімдеу;
бұйымдар өндірісін ұйымдастыруға қажетті техникалық құжаттаманы әзірлеу, оның ішінде конструкторлық, технологиялық, эксплуатациялық, жөндеу, монтаждық, нормативтік-техникалық және де басқа құжаттамаларды әзірлеу;
инжинирингтік қызметтерді ұсыну және инженерлік-техникалық консалтинг;
өндірісті конструкторлық және технологиялық дайындау бойынша қызметтерді көрсету;
тәжірибелі-экспериментальды учаскелерді жасау және пайдалану, бұйымдардың тәжірибелік үлгілерін дайындауға қолдау көрсету және әзірлеу, сондай-ақ бұйымдарды және технологиялық жарақтарды шағын сериямен өндіру;
прототиптеу қызметтерін ұсыну (3d-принтинг, 3d-сканерлеу).

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Пак Артур
 • +7 (7172) 919129
 • a.pak@baiterek.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  75 062 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  359 027 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 9 11 11 11 6
  Уставный капитал, тг. 436 623 000,00 436 623 000,00 436 623 000,00 786 623 000,00 447 787 000,00
  Собственный капитал, тг. 42 600 000,00 42 600 000,00 34 571 000,00 365 355 000,00 359 027 000,00
  Доходы, тг. 4 000 000,00 50 937 000,00 15 186 000,00 36 576 000,00 75 062 000,00
  Расходы, тг. 44 033 000,00 51 757 000,00 44 743 000,00 41 140 000,00 45 390 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -40 033 000,00 -820 000,00 -29 557 000,00 -4 564 000,00 29 672 000,00
  Активы, тг. 97 866 006,00 97 365 320,00 94 042 550,00 428 033 000,00 441 821 000,00
  Обязательства, тг. 55 265 368,00 55 584 960,00 59 471 470,00 62 678 000,00 46 794 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.11.2016

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  30.11.2016
  Жоспар бойынша: 28.02.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  20.02.2017
  Жоспар бойынша: 31.05.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  21.04.2017
  Жоспар бойынша: 30.06.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  31.05.2017
  Жоспар бойынша: 30.06.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  23.06.2017
  Жоспар бойынша: 29.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  29.09.2017
  ;