ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

ауыл-шаруашылық, өнім өндірушілеріне кызмет көрсету;
жалпы коммерциалық қызмет;
сыртқы экономикалық қызмет, сонымен қатар экспорт-импорт кызметгері;
құрылыс, сәулет, қала салу кызметі (құрылыс ушін іздестіру жұмыстары; құрылысқа арналған жобалау жұмыстары; сәулет және құрылыс саласындағы сараптық жұмыстар; құрылыс материалдарын, бұйымдарды және конструкцияларды шығару; құрылыс-монтаж жұмыстары);
инвестициялық қызмет;
делдалдык, брокерлік, лизингілік, консалтингілік, маркетингтік, инжинирингтік және басқа да, соның ішінде ғылыми-техникалық сипатындағы кызметтерді көрсету;
ауыл-шаруашылық, азық-тулік өнімдерін сондай-ақ мал шаруашылығы, құс шаруашылығы және балық шаруашылығы өніммдерін өндіру, сатып алу, сақтау, өндеу және сату;
сауда-сатгық, сауда-делдалдық қызмет;
өндірстік мақсаттағы тауарларды өндіру;
өз өнімдерін сондай-ақ делдалдық сауда нысанындағы тауарларды сату ушін фирмалык дүкендер желілерін қүру;
кафе, бар және мейрамханалар ашу;
ЖЖС, ТЖС ашу, көлік жуу;
инжинирлік қызмет керсету;
құрылысты технологиялық әдіспен жургізу;
халық тұтынатын тауарларды өндіру;
қоймаларды, оның ішінде уақытша сақтау қоймаларын, консигнациялық және басқа да тұрлерін ұйымдастыру;
халыққа жол көлігі қызметін көрсету, оньның iшінде жолаушы мен жуктерді тасымалдау;
жарнама-ақпараттық және баспа кызметтері
Қазақстан Республикасының қолданылатын заңдарында тыйым салынбаған басқа да кызметтің түрлері.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Таукеев Дәрмен Бақбергенұлы
 • +7 (7282) 32-97-20
 • darmen_0@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -4 509 738₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 2 2 2 2
  Уставный капитал, тг. 0,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 -4 509 738,00 -4 509 738,00 -4 509 738,00 -4 509 738,00
  Доходы, тг. 0,00 745 650,00 0,00 0,00 0,00
  Расходы, тг. 0,00 815 250,00 0,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 -69 600,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 54 796 229,00 54 796 229,00 54 796 229,00 54 796 229,00
  Обязательства, тг. 0,00 50 126 491,00 50 126 491,00 50 126 491,00 50 126 491,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  20.02.2017
  Жоспар бойынша: 02.06.2017

  Объектіні бағалау үшін жұмыс тапсырмасын беру

  орындалды:

  02.06.2017
  Жоспар бойынша: 26.09.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  12.06.2017
  Жоспар бойынша: 04.10.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  13.06.2017
  Жоспар бойынша: 12.10.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  19.07.2017
  Жоспар бойынша: 06.11.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  08.08.2017
  Жоспар бойынша: 15.11.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  17.08.2017
  ;