ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Суды жинау, өңдеу және бөлу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Оспанова Меруерт Абдимукаевна
 • +7 (72840) 40-0-24
 • kerb.su@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  44 074 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  2 517 880 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 18 18 24 32 32
  Уставный капитал, тг. 22 539 000,00 22 539 000,00 210 565 000,00 1 898 932 000,00 2 539 810 000,00
  Собственный капитал, тг. 19 673 000,00 19 305 000,00 206 958 000,00 1 879 744 000,00 2 517 880 000,00
  Доходы, тг. 17 546 000,00 25 506 000,00 32 741 000,00 40 780 000,00 44 074 000,00
  Расходы, тг. 20 412 000,00 25 874 000,00 33 114 000,00 56 361 000,00 46 816 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -2 866 000,00 -368 000,00 373 000,00 -15 581 000,00 -2 742 000,00
  Активы, тг. 20 229 400,00 21 304 000,00 210 041 000,00 1 882 773 000,00 2 522 907 000,00
  Обязательства, тг. 556 400,00 1 999 000,00 3 083 000,00 3 029 000,00 5 027 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;