ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- шағын несиелер беру;
- ҚР резиденті және резиденті еместерден қарыздарды және кепілдік берушілерді тарту (кәсіпкерлік қызмет ретінде азаматтардан қарыз түріндегі ақшаны тартудан басқа);
- уақытша бос активтерді мемлекеттік бағалы қағаздарға, корпоративтік бағалы қағаздарға, екінші деңгейдегі банктер депозитінде және ҚР заңдылығына қарсы келмейтін басқа да тәсілдермен орналастыру;
- ҚР заңдылығымен қарастырылған тәртіпте, шағын несиені қамтамасыз ету негізінде алынған кепіл мүлкімен мәміле жасасу;
- басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталында қатысу;
- өз мүлкін жүзеге асыру;
- шағын несие беру бойынша қызметпен байланысты мәселелер жөнінде кеңес беру қызметтерін көрсету;
- өз мүлкін жалға беру;
- лизинг қызметін іске асыру;
- өтеусіз негізінде оқыту.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Досхожин Дамир Рақатұлы
 • +7 (7162) 72-13-63
 • spk-esil@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  235 828 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  60 000 000₸

  ROA, %

  0,52

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 13 13 13 15 19
  Уставный капитал, тг. 260 000 000,00 260 000 000,00 260 000 000,00 260 000 000,00 260 000 000,00
  Собственный капитал, тг. 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00
  Доходы, тг. 6 188 151,00 33 590 710,00 70 780 000,00 117 829 000,00 235 828 000,00
  Расходы, тг. 14 631 397,00 25 297 340,00 60 686 000,00 112 098 000,00 225 025 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -8 443 246,00 8 293 370,00 10 094 000,00 5 731 000,00 10 803 000,00
  Активы, тг. 298 063 916,00 1 031 565 000,00 1 440 764 000,00 1 591 807 000,00 2 075 553 000,00
  Обязательства, тг. 250 432 748,00 775 658 000,00 1 178 463 000,00 1 328 339 000,00 1 805 982 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -2,83 0,80 0,70 0,36 0,52
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -14,07 13,82 16,82 9,55 18,01

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  20.02.2017
  Жоспар бойынша: 30.05.2017

  Объектіні бағалау үшін жұмыс тапсырмасын беру

  орындалды:

  02.05.2017
  Жоспар бойынша: 30.06.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  02.05.2017
  Жоспар бойынша: 05.07.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  05.06.2017
  Жоспар бойынша: 12.07.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  03.07.2017
  Жоспар бойынша: 28.07.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 06.10.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;