ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

1) мемелекеттік және жеке секторларды шоғырландыру жолымен Павлодар облысының экономикалық дамуына ықпал ету;
2) инвестициялық жобаларды бағалау және саралау;
3) ауылшаруашылық өнімдерін өндіру, әзірлеу, сақтау, қайта өңдеу және сату;
4) мемлекеттік-жеке серіктестік принциптерінің негізінде ауыл шаруашылық өнімдерін өңдейтін кәсіпорындарды құру және дамыту;
5) коммерциялық, сауда-саттық қызметі, комиссиялық сауда;
6) қоғамдық тамақтану орындарын ашу;
7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтердің өзге түрлерімен.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Аубакиров Руслан Муратович
 • +7 (7182) 61 82 25
 • Spk-ertis-pv@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  182 333 980₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  474 888 076₸

  ROA, %

  3,93

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 19 17 15 13 8
  Уставный капитал, тг. 753 916 599,00 753 916 599,00 753 916 599,00 753 916 599,00 753 916 599,00
  Собственный капитал, тг. 636 156 693,00 634 299 188,00 597 437 112,00 491 252 228,00 474 888 076,00
  Доходы, тг. 49 860 880,00 189 655 699,00 153 839 130,00 321 205 797,00 182 333 980,00
  Расходы, тг. 65 883 598,00 248 589 998,00 394 001 250,00 577 702 398,00 179 473 025,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -16 022 718,00 -58 934 299,00 -240 162 120,00 -256 496 601,00 2 860 955,00
  Активы, тг. 1 021 129 409,00 994 322 031,00 911 843 914,00 826 195 104,00 729 113 654,00
  Обязательства, тг. 384 972 716,00 360 022 843,00 518 531 188,00 688 298 980,00 566 312 413,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 6,04

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 21.04.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  21.04.2017
  Жоспар бойынша: 13.09.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  31.08.2017
  Жоспар бойынша: 20.11.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  31.10.2017
  Жоспар бойынша: 24.11.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  10.11.2017
  Жоспар бойынша: 28.11.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  16.11.2017
  Жоспар бойынша: 15.12.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  06.12.2017
  Жоспар бойынша: 25.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  14.12.2017
  ;