ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Қазақстан Республикасының тұрғындары мен шетел азаматтарына кардиология, интревенциялық кардиология жцне кардиохирургия саласында сапалы мамандандырылған және жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету, сонымен қатар ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, кардиология, интервенциялық кардиология және кардиохирургия саласында замануи медициналық технологияларды енгізу мен тарату болып табылады

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Иманғали Нұрсұлтан Кенжетайұлы
 • +7(7172) 71-71-90
 • n.imangali@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  9 427 429 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  7 807 254 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 677 725 806 828 828
  Уставный капитал, тг. 70 650 000,00 70 650 000,00 70 650 000,00 70 650 000,00 70 650 000,00
  Собственный капитал, тг. 14 911 265 000,00 14 783 669 000,00 14 840 594 000,00 14 822 750 000,00 7 807 254 000,00
  Доходы, тг. 1 703 018 000,00 6 870 687 000,00 8 563 777 000,00 9 177 603 000,00 9 427 429 000,00
  Расходы, тг. 1 170 976 000,00 6 838 670 000,00 8 497 247 000,00 9 175 488 000,00 9 688 145 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 532 042 000,00 32 017 000,00 66 530 000,00 2 115 000,00 -260 716 000,00
  Активы, тг. 15 203 237 000,00 15 454 672 000,00 15 846 550 000,00 26 191 000,00 9 026 191 000,00
  Обязательства, тг. 291 972 000,00 671 003 000,00 1 005 956 000,00 1 600 755 000,00 1 218 937 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.12.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  21.12.2017
  ;