ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

БҚО Бөрлі ауданында құмды-қиыршықтасты қоспа кен орнын өңдеу («Чингирлауское»)

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • НАУРЫЗБАЕВ НУРЛАН АНЕСОВИЧ
 • +7 (7112) 50-59-47
 • n.nauryzbaev@spk-oral.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  9 699 200₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -4 658 414₸

  ROA, %

  -23,90

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 4 4 4 4 4
  Уставный капитал, тг. 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
  Собственный капитал, тг. 585 243,00 -3 851 426,00 -3 692 914,00 -965 876,29 -4 658 413,77
  Доходы, тг. 11 058 544,00 4 978 275,00 18 935 000,00 19 218 000,00 9 699 200,00
  Расходы, тг. 10 721 142,00 9 214 944,00 18 976 488,00 19 283 323,30 13 391 737,48
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 337 402,00 -4 236 669,00 -41 488,00 -65 323,30 -3 692 537,48
  Активы, тг. 5 975 350,00 6 520 147,00 2 015 260,00 18 417 306,56 15 448 626,95
  Обязательства, тг. 5 390 107,00 10 171 574,00 4 787 837,00 19 383 182,85 20 107 040,72
  Рентабельность активов, % (ROА) 5,60 -65,00 -0,30 -0,40 -23,90
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 57,60 -116,00 -1,10 -6,80 -79,30

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 02.10.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  03.03.2017
  Жоспар бойынша: 31.07.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  01.07.2017
  Жоспар бойынша: 06.10.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  20.07.2017
  Жоспар бойынша: 09.10.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  21.09.2017
  Жоспар бойынша: 13.10.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  26.09.2017
  Жоспар бойынша: 30.10.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  13.10.2017
  Жоспар бойынша: 10.11.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  24.11.2017
  ;