ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

ет өндірісі

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Ержанова Эльмира
 • +7 (701) 777-01-92
 • erzhanova.e@kazagroonim.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  1 406 917 800₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  1 382 340 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 75 75
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 549 957 700,00 549 957 700,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 1 615 978 200,00 1 382 340 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 939 487 400,00 1 406 917 800,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 -284 627 600,00 -30 453 200,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 8 086 143 000,00 8 021 051 100,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 6 470 164 800,00 6 638 711 100,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 12.05.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  12.05.2017
  Жоспар бойынша: 07.04.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  05.04.2017
  Жоспар бойынша: 10.05.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  10.05.2017
  Жоспар бойынша: 01.06.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  06.03.2018
  ;