ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

роялти және басқа да қаржылық механизмдері шарттарында заманауи технологияларды, лицензияларды және патенттерді сатып алу, түзеу және бейімдеу;
бұйымдар өндірісін ұйымдастыруға қажетті техникалық құжаттаманы әзірлеу, оның ішінде конструкторлық, технологиялық, эксплуатациялық, жөндеу, монтаждық, нормативтік-техникалық және де басқа құжаттамаларды әзірлеу;
инжинирингтік қызметтерді ұсыну және инженерлік-техникалық консалтинг;
өндірісті конструкторлық және технологиялық дайындау бойынша қызметтерді көрсету;
тәжірибелі-экспериментальды учаскелерді жасау және пайдалану, бұйымдардың тәжірибелік үлгілерін дайындауға қолдау көрсету және әзірлеу, сондай-ақ бұйымдарды және технологиялық жарақтарды шағын сериямен өндіру;
прототиптеу қызметтерін ұсыну (3d-принтинг, 3d-сканерлеу).

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Пак Артур
 • +7 (7172) 919129
 • a.pak@baiterek.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  95 137₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  674 195₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 13 16 14 13 14
  Уставный капитал, тг. 500 000,00 500 000,00 891 885,00 891 885,00 891 885,00
  Собственный капитал, тг. 294 079,00 261 829,00 654 335,00 653 396,00 674 195,00
  Доходы, тг. 2 375,00 48 751,00 52 254,00 56 312,00 95 137,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.11.2016

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  30.11.2016
  Жоспар бойынша: 28.02.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  20.02.2017
  Жоспар бойынша: 31.05.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  21.04.2017
  Жоспар бойынша: 30.06.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  31.05.2017
  Жоспар бойынша: 30.06.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  23.06.2017
  Жоспар бойынша: 29.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  29.09.2017
  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;