ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Етті мал шаруашылғы саласындағы жобаларды қаржыландыру. Ірі қара малды сатып алу және өткізу.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Ержанова Эльмира
 • +7 (7172) 98-39-00 (1039)
 • erzhanova.e@kazagroonim.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  248 900₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  4 274 060₸

  ROA, %

  2,15

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 15 20 20 20 20
  Уставный капитал, тг. 4 317 143,00 4 319 937,00 4 319 937,00 4 319 937,00 4 319 937,00
  Собственный капитал, тг. 4 317 653,00 4 306 033,00 4 013 947,00 4 065 152,00 4 274 060,00
  Доходы, тг. 85 806,00 304 256,00 238 075,00 251 703,00 248 900,00
  Расходы, тг. 85 486,00 154 111,00 100 527,00 131 724,00 141 689,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 3 320,00 150 145,00 137 548,00 119 979,00 107 211,00
  Активы, тг. 4 324 187,00 4 365 746,00 4 095 630,00 4 118 325,00 4 996 895,00
  Обязательства, тг. 6 534,00 59 713,00 81 683,00 53 173,00 722 835,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,08 3,44 3,36 2,91 2,15
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,08 3,49 3,43 2,95 2,51

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 09.12.2016

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  09.12.2016
  Жоспар бойынша: 30.12.2016

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  30.12.2016
  Жоспар бойынша: 17.03.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  17.03.2017
  Жоспар бойынша: 31.03.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  31.03.2017
  ;