ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Келесі саласында қосымша білім беру
-көркем-эстетика;
-бейнеу-қолданбалы өнер;
-экологиялық;
-спорт.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Манимханова Индира Толегенқызы
 • +7 (727) 272-23-48
 • Pri505@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  43 812 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 53 60 52 59 61
  Уставный капитал, тг. 1 624 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 36 507 000,00 46 251 000,00 45 861 000,00 48 902 000,00 43 812 000,00
  Расходы, тг. 36 507 000,00 46 251 000,00 45 861 000,00 48 902 000,00 43 812 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 36 507 000,00 46 251 000,00 4 307 000,00 4 666 000,00 4 144 000,00
  Обязательства, тг. 36 507 000,00 46 251 000,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 18.04.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  18.04.2017
  Жоспар бойынша: 23.10.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  16.05.2017
  Жоспар бойынша: 15.11.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  07.06.2017
  Жоспар бойынша: 04.12.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  12.06.2017
  Жоспар бойынша: 06.12.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  14.06.2017
  Жоспар бойынша: 21.12.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  31.08.2017
  Жоспар бойынша: 25.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  08.09.2017
  ;