ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

МЖӘ жобаларды сүйемелдеу және (немесе) іске асыруға дайындау және инициализациялау; МЖӘ жобаларын консультациялық сүйемелдеу; МЖ" жобаларына ТЭН-ін әзірлеу; МЖ" мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, халықаралық және қоғамдық ұйымдармен, сондай-ақ әлеуетті инвесторлармен семинарлар өткізу; МЖӘ мәселелері бойынша тренингтер, дөңгелек үстелдер, конференциялар өткізу; бизнес жүргізудің сервистік қолдау.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Аскенов Арман Маратович
 • +7 (7212) 50-68-88
 • a.askenov@karaganda-region.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  9 192 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -74 677 900₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 28 28 28 28 28
  Уставный капитал, тг. 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00
  Собственный капитал, тг. 114 876 000,00 114 876 000,00 110 961 000,00 -52 417 000,00 -74 677 900,00
  Доходы, тг. 174 424 000,00 174 424 000,00 241 971 000,00 9 192 000,00 9 192 000,00
  Расходы, тг. 155 880 000,00 155 880 000,00 240 681 000,00 173 108 000,00 173 108 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 18 544 000,00 18 544 000,00 1 201 000,00 -163 916 000,00 -163 916 000,00
  Активы, тг. 122 711 000,00 122 711 000,00 163 380 000,00 37 676 000,00 37 676 000,00
  Обязательства, тг. 7 835 000,00 7 835 000,00 52 384 000,00 116 102 000,00 112 100 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 15,10 15,10 0,74 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 16,14 16,14 1,08 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  20.02.2017
  ;