ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

вагон және контейнер жук тасымалдау операциялары, терминалдык ондеу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  504 568 671₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  5 117 744 843₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 60
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 325 683 248,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 117 744 843,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 504 568 671,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 712 507 076,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 -207 938 405,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 564 094 450,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 446 349 607,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 29.04.2016

  Тәуелсіз кенесшіңі анықтау бойынша тендерлік рәсімдерді ұйымдастыру

  орындалды:

  13.04.2016
  Жоспар бойынша: 31.10.2016

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  орындалды:

  17.10.2016
  Жоспар бойынша: 29.12.2017

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;