ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

ведение операций от имени недропользователя на месторождении «Урихтау» в качестве Оператора

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  64 915 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  18 939 452 000₸

  ROA, %

  -4,77

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 82 86 85
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 25 014 925 000,00 26 268 154 000,00 26 268 154 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 21 645 879 000,00 22 284 519 000,00 18 939 452 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 7 111 000,00 172 803 000,00 64 915 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 3 370 298 000,00 1 239 079 000,00 -5 815 457 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 -3 363 187 000,00 -1 066 276 000,00 -5 750 542 000,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 25 069 911 000,00 37 287 534 000,00 60 789 217 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 3 424 032 000,00 15 003 015 000,00 41 849 765 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 -13,42 -1,87 -4,77
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 -15,54 -4,78 -30,36

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 28.09.2018

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;