ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- темір кендерін ашық тәсілмен өндіру
- Түркістан облысындағы "Ирису" кен орнында темір-мыс-кобальт кендерін өндіру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Портфелдік активтерді басқару департаментінің директоры -Джулдасбеков М.Р.
 • +7-707-717-13-12, +7-707-714-53-14
 • info@spk-turkistan.kz , dzhuldasbekov.m@spk-turkistan.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 800 000,00 64 800 000,00 64 800 000,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84 518 900,00 -85 006 000,00 -85 425 000,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 730 500,00 -487 000,00 -419 000,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 730 500,00 -487 000,00 -419 000,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 255 500,00 12 339 000,00 12 558 000,00 0,00 0,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 774 400,00 97 345 000,00 97 984 000,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,44 -3,95 -3,34 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,41 -0,57 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  Жоспар бойынша: 02.08.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 30.08.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 30.09.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 15.10.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 30.11.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 20.12.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;