ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды орындау;
пайдалы қазбаларды өндіру;
цемент, құрғақ құрылыс қоспаларының, темірбетон бұйымдарының өндірісі;
Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа қызмет түрлері.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Богатырева Лидия
 • +7 (7152) 50-08-30
 • mail@spk-soltustik.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  13 415₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 1 1 1 1 1
  Уставный капитал, тг. 6 603,00 13 024,00 13 415,00 13 415,00 13 415,00
  Собственный капитал, тг. 6 603,00 13 024,00 13 415,00 13 415,00 13 415,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 6 603,00 13 024,00 13 415,00 13 415,00 13 415,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 03.02.2016

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  03.02.2016
  Жоспар бойынша: 11.07.2016

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  11.07.2016
  Жоспар бойынша: 22.12.2016

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  22.12.2016
  Жоспар бойынша: 02.03.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  02.03.2017
  Жоспар бойынша: 17.03.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  17.03.2017
  Жоспар бойынша: 27.03.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  27.03.2017
  ;