ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

коммерциялық кәсіпкерлік қызмет көрсету

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Рустембекова Айслу Болатовна
 • +7 (7212) 42-51-94
 • a.rustembekova@karaganda-region.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  53 885 050₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  155 429 647₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 67 110 35 10 10
  Уставный капитал, тг. 242 336 000,00 257 841 385,00 257 841 385,00 257 841 385,00 257 841 385,00
  Собственный капитал, тг. 211 267 152,00 223 417 447,00 260 567 001,00 219 273 610,00 155 429 647,00
  Доходы, тг. 303 491 207,00 109 854 147,00 77 491 254,00 52 509 811,00 53 885 050,00
  Расходы, тг. 326 337 154,00 200 497 032,00 104 915 242,00 93 803 057,00 117 729 013,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -22 845 947,00 -90 642 885,00 -27 423 988,00 -41 293 246,00 -63 843 963,00
  Активы, тг. 331 039 146,00 298 830 368,00 301 835 012,00 239 944 176,00 171 953 935,00
  Обязательства, тг. 119 771 994,00 75 412 921,00 41 268 011,00 20 670 266,00 16 524 288,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 06.04.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  06.04.2017
  ;