ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Басқа қаржылық қызметтер, экономиканың басқа салаларын қаржыландыру, инвестициялық қызмет

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Абулғазин Нұғұрбек Асылбекұлы
 • +7 (727) 371-63-68
 • jjk_b@mail.ru, saule.r@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  626 996 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  14 777 248 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 93 122 130 169 146
  Уставный капитал, тг. 28 721 271 000,00 28 721 271 000,00 34 014 603 000,00 34 014 603 000,00 34 014 603 000,00
  Собственный капитал, тг. 29 037 691 000,00 28 893 338 900,00 32 844 598 000,00 32 356 415 000,00 14 777 248 000,00
  Доходы, тг. 523 587 000,00 453 866 000,00 1 489 148 000,00 641 831 000,00 626 996 000,00
  Расходы, тг. 521 860 800,00 450 752 500,00 2 831 814 000,00 940 345 000,00 18 206 168 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 1 381 000,00 302 400,00 -1 340 295 000,00 -298 239 000,00 -17 579 172 000,00
  Активы, тг. 31 632 004 400,00 32 529 113 500,00 36 001 245 000,00 38 122 961 000,00 14 834 111 400,00
  Обязательства, тг. 5 071 600 800,00 5 271 861 100,00 5 168 635 000,00 5 766 546 000,00 1 959 652 800,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 03.05.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  03.05.2017
  ;