ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Суды жинау, өңдеу және бөлу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Исмағүлова Ғалия Түрарбекқызы
 • +7 (72833) 21-0-36
 • alakol_su@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  30 122 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  309 566 000₸

  ROA, %

  4,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 15 25 34 25 25
  Уставный капитал, тг. 200 062 000,00 325 715 000,00 325 819 000,00 336 409 000,00 43 783 000,00
  Собственный капитал, тг. 194 313 000,00 316 096 000,00 309 566 000,00 330 746 000,00 309 566 000,00
  Доходы, тг. 8 604 000,00 15 161 000,00 19 981 000,00 54 728 000,00 30 122 000,00
  Расходы, тг. 12 473 000,00 19 031 000,00 26 615 000,00 44 138 000,00 19 532 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -3 869 000,00 -3 870 000,00 -6 634 000,00 45 786 000,00 10 590 000,00
  Активы, тг. 194 691 000,00 320 698 000,00 317 771 000,00 331 689 000,00 332 555 000,00
  Обязательства, тг. 378 000,00 4 602 000,00 8 205 000,00 943 000,00 943 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 14,00 4,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 14,00 4,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;