ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

1) тауарлық биржалық және клирингтік қызметі ұйымдастыру;
2) биржалық тауарлармен, соның ішінде мерзімдік келісімдерді қоса алғанда сауда-саттықты ұйымдастыру және жүзеге асыру;
3) мәмулер бойынша клиринг пен есеп-айырысуларды ұйымдастыру және жүргізу;
4) биржалық тауарлар нарағында аналитикалық зерттеулер жүргізу.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Аужанова Айнагүл Азнабекқызы
 • +7 (7172) 71-71-85
 • ai.auzhanova@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  242 959 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  1 237 287 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 28 28 24 23 21
  Уставный капитал, тг. 1 718 670 000,00 1 718 670 000,00 0,00 1 718 670 000,00 1 718 670 000,00
  Собственный капитал, тг. 1 560 188 000,00 1 541 434 000,00 0,00 1 397 880 000,00 1 237 287 000,00
  Доходы, тг. 280 930 000,00 313 816 000,00 0,00 200 762 000,00 242 959 000,00
  Расходы, тг. 286 710 000,00 332 534 000,00 0,00 248 026 000,00 403 059 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -5 128 000,00 -18 754 000,00 0,00 -47 264 000,00 -160 593 000,00
  Активы, тг. 1 753 163 000,00 1 740 925 000,00 0,00 1 650 654 000,00 1 721 693 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 18.04.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  18.04.2017
  Жоспар бойынша: 20.04.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  20.04.2017
  Жоспар бойынша: 30.05.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  29.05.2017
  Жоспар бойынша: 07.06.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  02.06.2017
  Жоспар бойынша: 04.07.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  04.07.2017
  Жоспар бойынша: 31.08.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 11.09.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;