ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

технологиялық бизнес-инкубациялауға шаралак кешенін беру;
Қазақстан Республикасының заңына сәйкес өңірдің ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері мен жекеше кәсіпкерлік субъектілерінің технологияларды коммерцияландыру саласындағы өзара іс-қимылын ұйымдастыру;
жарақтандырылған жұмыс орындарын, кеңсе жайларын, келіссөздер мен презентациялық кешен, соның ішінде байланыс құралдары және кеңселік техниканы уақытша пайдалануға беру;
тапсырыс беру бойынша оқыту семинарларын, тренингтерді, курстарды ұйымдастыруда және өткізуде жәрдем көрсету;
оқыту семинарларын, тренингтерді, курстарды ұйымдастыруда және өткізуде жәрдем көрсету;

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Бауыржан Хамзин
 • +7 (7172) 270419
 • b.khamzin@baiterek.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  118 818 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  1 310 007 975₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0
  Уставный капитал, тг. 1 600 762 000,00 1 600 762 000,00 1 390 624 000,00 1 390 624 000,00 1 390 624 000,00
  Собственный капитал, тг. 1 557 309 000,00 1 537 462 000,00 1 302 652 000,00 1 318 786 000,00 1 310 007 975,00
  Доходы, тг. 45 634 000,00 40 655 000,00 67 606 000,00 124 848 000,00 118 818 000,00
  Расходы, тг. 81 970 000,00 60 502 000,00 92 278 000,00 111 244 000,00 108 544 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.11.2016

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  30.11.2016
  Жоспар бойынша: 28.02.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  20.02.2017
  Жоспар бойынша: 31.05.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  21.04.2017
  Жоспар бойынша: 30.06.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  31.05.2017
  Жоспар бойынша: 31.07.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  11.07.2017
  Жоспар бойынша: 29.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  29.09.2017
  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  29.08.2018
  ;