ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

спорт саласындағы басқа да қызметтер

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Юсупов Мажит Каримұлы
 • +7 (72752) 21-1-25
 • adilbek_67@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  56 105 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  2 301 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 42 42 42 42 42
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 7 306 000,00 4 951 000,00 4 436 000,00 2 301 000,00
  Доходы, тг. 68 134 000,00 68 561 000,00 66 580 000,00 66 315 000,00 56 105 000,00
  Расходы, тг. 65 134 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 10 284 000,00 7 307 000,00 4 951 000,00 4 436 000,00 2 301 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;