ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

қалдықтарды жою

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Жунусов Жанабай Берекебайұлы
 • +7 (72757) 24-1-04
 • akshi-agroservice@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  11 130 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  54 430 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 12 15 12 12
  Уставный капитал, тг. 0,00 60 749 000,00 60 749 000,00 57 418 000,00 54 430 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 60 749 000,00 60 749 000,00 57 418 000,00 54 430 000,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 10 959 000,00 11 130 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 10 959 000,00 11 130 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 60 749 000,00 57 418 000,00 54 430 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  Жоспар бойынша: 19.04.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  19.04.2017
  Жоспар бойынша: 20.07.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  10.05.2017
  Жоспар бойынша: 01.08.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  01.08.2017
  Жоспар бойынша: 26.12.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  26.12.2017
  Жоспар бойынша: 12.01.2018

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  12.01.2018
  Жоспар бойынша: 22.01.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  22.01.2018
  ;