ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Абаттандыру бойынша қызмет; пейзаждық жоспарлау

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Ермак Руфина Ермакқызы
 • + 7 (72833) 34-2-51
 • tilitilitesto@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  136 802 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  67 747 410₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 43 29 40 40 40
  Уставный капитал, тг. 60 424 000,00 90 102 000,00 90 101 250,00 68 828 710,00 67 431 921,00
  Собственный капитал, тг. 56 834 000,00 91 038 000,00 83 474 950,00 69 100 230,00 67 747 410,00
  Доходы, тг. 136 286 000,00 120 564 000,00 37 183 820,00 29 263 600,00 136 802 000,00
  Расходы, тг. 137 024 000,00 119 816 000,00 35 687 150,00 28 992 100,00 136 486 510,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -738 000,00 599 000,00 1 197 340,00 217 200,00 252 390,00
  Активы, тг. 64 988 000,00 81 935 000,00 88 062 140,00 74 768 370,00 67 747 410,00
  Обязательства, тг. 8 154 000,00 4 345 800,00 4 586 900,00 5 668 140,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;