ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- жер телімдерінің сызбаларын жасау бойынша немесе сәулет-жоспарлау тапсырмаларын (СЖТ) ресімдеу үшін нысандарының орналасқан орнындарын анықтау жөніндегі кешенді жұмыстар;
- қала және тұрғын үй азаматтық құрылысы саласына бағыттталған жобалар мен алдын ала жобалау құжаттарын әзірлеу;
- нысандар құрылысын пайдалануға беру актілері бойынша кешенді жұмыстар;
- қала құрылысы құжаттарын келістіру;
- сәулет саламсындағы жобалау-барлау қызметі;
- жерге орналастыру;
- Глубокое ауданы елді мекендерін әрлендіру және безендіру;
- жер телімдерінің сызбаларын жасау және заңға қайшы келмейтін басқа да жұмыс түрлерінің жиынтығы.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Весельская Наталья Николаевна
 • +7 (72331) 2-29-26
 • natalyaveselskaya@ mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  2 665 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  -47,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 5 5 4 3 3
  Уставный капитал, тг. 200 000,00 368 900,00 368 900,00 368 900,00 368 900,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 52 085 000,00 13 122 000,00 4 437 000,00 4 897 000,00 2 665 000,00
  Расходы, тг. 50 071 000,00 13 035 000,00 5 760 000,00 4 783 000,00 2 732 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 2 014 000,00 87 000,00 -1 323 000,00 114 000,00 -67 000,00
  Активы, тг. 1 438 000,00 1 443 000,00 303 000,00 96 000,00 140 000,00
  Обязательства, тг. 220 000,00 138 000,00 321 000,00 0,00 111 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 140,00 6,00 -436,00 118,00 -47,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 22.05.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  22.05.2017
  Жоспар бойынша: 19.06.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  19.06.2017
  Жоспар бойынша: 29.06.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  26.06.2017
  Жоспар бойынша: 29.06.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  26.06.2017
  Жоспар бойынша: 30.06.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  04.07.2017
  Жоспар бойынша: 18.07.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  20.07.2017
  Жоспар бойынша: 28.07.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  28.07.2017
  ;