ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

тұрақтандыру қорының өндірістік, сауда және сатып алу қызметі, коммерциялық үй-жайларды және ауыл шаруашылығы өнімдерін логистикалық инфрақұрылымды ұйымдастыру операциялық жалдау жүзеге асыру.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Қарабалаев Әуез Қаныбекұлы
 • +7 (778) 135-18-74
 • a.karabalaev@astana-spk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  44 683₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  20 772₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 10 6
  Уставный капитал, тг. 209 084,00 250 770,00 250 770,00 250 770,00 250 770,00
  Собственный капитал, тг. 60 943,00 88 769,00 86 754,00 47 976,00 20 772,00
  Доходы, тг. 0,00 51 743,00 97 973,00 49 030,00 44 683,00
  Расходы, тг. 0,00 65 601,00 58 910,00 50 697,00 71 421,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -148 141,00 -13 859,00 3 474,00 -8 975,00 -229 998,00
  Активы, тг. 24 120,00 229 935,00 159 800,00 128 180,00 109 892,00
  Обязательства, тг. 13 820,00 141 165,00 76 333,00 80 204,00 89 120,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.03.2016

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.03.2017
  Жоспар бойынша: 21.12.2016

  Объектіні бағалау үшін жұмыс тапсырмасын беру

  орындалды:

  21.12.2016
  Жоспар бойынша: 30.06.2016

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  27.04.2017
  Жоспар бойынша: 29.07.2016

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  03.10.2017
  Жоспар бойынша: 29.07.2016

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  06.10.2017
  Жоспар бойынша: 28.10.2016

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  24.10.2017
  Жоспар бойынша: 02.11.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  02.11.2017
  ;