ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Ақпараттық технологиялар және ақпараттық жүйелер қызметтер

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  17 914 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  28 835 000₸

  ROA, %

  -37,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 12 15 14 14 3
  Уставный капитал, тг. 110 000 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00
  Собственный капитал, тг. 42 130 000,00 29 189 000,00 33 088 000,00 41 413 000,00 28 835 000,00
  Доходы, тг. 46 124 000,00 370 833 000,00 56 048 000,00 82 372 000,00 17 914 000,00
  Расходы, тг. 61 384 000,00 382 277 000,00 67 135 000,00 77 358 000,00 29 037 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -16 493 000,00 -12 941 000,00 -16 102 000,00 8 325 000,00 -11 135 000,00
  Активы, тг. 59 077 000,00 37 363 000,00 44 587 000,00 46 645 000,00 30 430 000,00
  Обязательства, тг. 34 855 000,00 45 368 000,00 11 499 000,00 5 232 000,00 1 595 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -28,00 -35,00 -36,00 18,00 -37,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -39,00 -44,00 -49,00 20,00 -39,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 31.12.2020

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;