ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

сәулет саласындағы қызмет

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Амреев Қасымәлі Байбосынович
 • +7 (727) 388-11-43
 • Aky_Jan@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  68 930 432₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 50 55 55 55 55
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 6 639 000,00 6 639 000,00 6 639 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 14 240 460,00 57 536 940,00 82 986 818,00 86 773 839,00 68 930 432,00
  Расходы, тг. 9 459 710,00 57 474 848,00 81 990 590,00 86 706 005,00 75 071 173,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 4 780 750,00 62 092,00 996 228,00 67 834,00 -6 140 741,00
  Активы, тг. 3 167 830,00 7 940 790,00 17 003 397,00 15 630 515,00 4 803 772,00
  Обязательства, тг. 3 167 830,00 7 940 790,00 17 003 397,00 15 630 515,00 4 803 772,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 1,50 0,00 0,06 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  Жоспар бойынша: 20.07.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  25.05.2017
  Жоспар бойынша: 01.08.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  06.06.2017
  Жоспар бойынша: 25.08.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  16.06.2017
  Жоспар бойынша: 20.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  04.07.2017
  Жоспар бойынша: 29.09.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  14.07.2017
  ;