ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

микрокредит беру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Туранов Аслан Адильбекович
 • +7 (701) 748-27-80
 • aslan@fagri.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  4 758 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  5 647 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 3 2 2 2 2
  Уставный капитал, тг. 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00
  Собственный капитал, тг. 9 716 000,00 8 352 000,00 6 437 000,00 4 350 000,00 5 647 000,00
  Доходы, тг. 5 286 000,00 4 056 000,00 2 471 000,00 1 452 000,00 4 758 000,00
  Расходы, тг. 5 893 000,00 5 089 000,00 4 331 000,00 3 538 000,00 3 461 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -608 000,00 -1 365 000,00 -1 915 000,00 -2 086 000,00 1 296 000,00
  Активы, тг. 57 238 000,00 47 548 000,00 35 187 000,00 30 001 000,00 23 690 000,00
  Обязательства, тг. 47 522 000,00 39 197 000,00 28 750 000,00 25 651 000,00 18 043 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 22.05.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  22.05.2017
  Жоспар бойынша: 20.06.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 31.08.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;