ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

микрокредит беру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Серік Данияр
 • +7(7172) 678415
 • d_serik@fagri.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  712 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  7 173 000₸

  ROA, %

  1,35

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 7 0 7 0 0
  Уставный капитал, тг. 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00
  Собственный капитал, тг. 13 797 000,00 11 304 000,00 9 027 000,00 6 686 000,00 7 173 000,00
  Доходы, тг. 14 759 000,00 6 560 000,00 4 748 000,00 3 345 000,00 712 000,00
  Расходы, тг. 14 490 000,00 8 855 000,00 7 024 000,00 5 686 000,00 225 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 269 000,00 -2 295 000,00 -2 276 000,00 -2 341 000,00 487 000,00
  Активы, тг. 83 070 000,00 47 403 000,00 37 375 000,00 35 471 000,00 35 971 000,00
  Обязательства, тг. 69 273 000,00 36 099 000,00 28 348 000,00 28 785 000,00 28 798 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,32 0,00 0,00 0,00 1,35
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 1,95 0,00 0,00 0,00 6,79

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  08.02.2017
  Жоспар бойынша: 20.01.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  29.12.2016
  Жоспар бойынша: 01.05.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  17.04.2017
  Жоспар бойынша: 10.05.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  02.05.2017
  Жоспар бойынша: 25.05.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  17.05.2017
  ;