ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

микрокредит беру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Туранов Аслан Адильбекович
 • +7 (701) 748-27-80
 • aslan@fagri.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  7 667 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  9 566 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 4 4 3 2 2
  Уставный капитал, тг. 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00
  Собственный капитал, тг. 10 272 000,00 8 923 000,00 8 007 000,00 7 805 000,00 9 566 000,00
  Доходы, тг. 4 627 000,00 3 977 000,00 2 245 000,00 1 552 000,00 7 667 000,00
  Расходы, тг. 6 468 000,00 5 327 000,00 3 161 000,00 1 754 000,00 5 906 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -1 842 000,00 -1 349 000,00 -916 000,00 -202 000,00 1 761 000,00
  Активы, тг. 50 649 000,00 47 098 000,00 46 517 000,00 44 644 000,00 46 684 000,00
  Обязательства, тг. 40 377 000,00 38 175 000,00 38 510 000,00 36 839 000,00 37 119 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 22.05.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  орындалды:

  22.05.2017
  Жоспар бойынша: 20.06.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 31.08.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;