ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына мен Халықаралық футбол ұйымдарының (ФИФА, УЭФА) нормативті құжаттары айқындалған тәртіпте мамандандырылған футболдың құрылуы мен дамуы

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Аскенов Арман Маратович
 • + 7 (7212) 50-68-55
 • a.askenov@karaganda-region.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  1 517 181 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -704 234 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 119 137 139 139 138
  Уставный капитал, тг. 54 600 000,00 54 600 000,00 54 600 000,00 54 600 000,00 54 600 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 -203 589 000,00 -87 299 000,00 -566 617 000,00 -704 234 000,00
  Доходы, тг. 1 683 960 000,00 4 478 315 000,00 3 477 982 000,00 2 027 123 000,00 1 517 181 000,00
  Расходы, тг. 1 568 091 000,00 4 390 238 000,00 3 477 204 000,00 2 622 383 000,00 2 149 860 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 115 869 000,00 88 077 000,00 778 000,00 -595 260 000,00 -632 679 000,00
  Активы, тг. 0,00 104 648 000,00 191 050 000,00 159 485 000,00 95 294 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 178 906 000,00 278 348 000,00 719 683 000,00 799 528 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 8,42 0,41 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 06.04.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  06.04.2017
  Жоспар бойынша: 10.07.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  10.07.2017
  Жоспар бойынша: 01.08.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  19.07.2017
  Жоспар бойынша: 04.10.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  04.10.2017
  Жоспар бойынша: 10.10.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  11.10.2017
  Жоспар бойынша: 08.12.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  27.10.2017
  Жоспар бойынша: 18.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  03.11.2017
  ;