ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

микрокредит беру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Серік Данияр
 • +7(7172) 678415
 • d_serik@fagri.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  1 193 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -553 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 5 0 3 3 2
  Уставный капитал, тг. 12 755 000,00 12 755 000,00 1 275 500,00 12 755 000,00 12 755 000,00
  Собственный капитал, тг. 7 247 000,00 2 701 000,00 2 290 000,00 213 000,00 -553 000,00
  Доходы, тг. 6 331 000,00 3 762 000,00 1 842 000,00 0,00 1 193 000,00
  Расходы, тг. 9 025 000,00 8 307 000,00 2 703 000,00 2 077 000,00 1 959 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -2 694 000,00 -4 546 000,00 -412 000,00 -2 077 000,00 -766 000,00
  Активы, тг. 46 605 000,00 41 062 000,00 28 539 000,00 22 217 000,00 17 883 000,00
  Обязательства, тг. 39 358 000,00 38 361 000,00 26 249 000,00 22 004 000,00 18 437 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  08.02.2017
  Жоспар бойынша: 20.01.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  29.12.2016
  Жоспар бойынша: 01.05.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  17.04.2017
  Жоспар бойынша: 10.05.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  02.05.2017
  Жоспар бойынша: 25.05.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  17.05.2017
  ;