ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Дербес қазандықтардың жылу энергиясын өндіруі

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • МУСРЕПОВ ЕРСАЙН АВГУСТОВИЧ
 • (71336) 7-11-65
 • Nikeltau_shilu@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  15 868 610₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 12 9 9
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 983 947,00 124 983 947,00 124 983 947,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 107,00 108 521,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 878 602,00 25 233 689,00 15 868 610,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 762 160,00 20 255 171,00 20 023 659,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 883 558,00 4 978 518,00 -4 155 049,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 071 333,00 92 870 741,00 82 272 427,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 587 927,00 1 567 145,00 1 472 901,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.04.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  01.02.2021
  Жоспар бойынша: 15.11.2021

  Объектіні тарату/қайта құру туралы шешім қабылдау (тарату/қайта құру кезінде толтырылады)

  орындалды:

  15.11.2021
  Жоспар бойынша: 30.07.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  01.06.2021
  Жоспар бойынша: 31.08.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  10.08.2021
  Жоспар бойынша: 30.09.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  13.09.2021
  Жоспар бойынша: 29.10.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  15.09.2021
  Жоспар бойынша: 30.11.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  05.10.2021
  Жоспар бойынша: 10.02.2022

  Нысанды ҚР Әділет министрлігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің Ұлттық тізілімінен шығару (тарату/қайта құру кезінде толтырылады)

  ;