ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

микрокредит беру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Серік Данияр
 • +7(7172) 678415
 • d_serik@fagri.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  180 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  3 957 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 2 1 1 1 1
  Уставный капитал, тг. 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00
  Собственный капитал, тг. 8 312 000,00 6 256 000,00 4 785 000,00 3 957 000,00 3 957 000,00
  Доходы, тг. 1 948 000,00 428 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
  Расходы, тг. 5 035 000,00 2 484 000,00 1 650 000,00 1 008 000,00 1 008 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -3 087 000,00 -2 056 000,00 -1 470 000,00 -828 000,00 -828 000,00
  Активы, тг. 33 739 000,00 20 424 000,00 15 454 000,00 12 087 000,00 12 087 000,00
  Обязательства, тг. 33 739 000,00 20 424 000,00 15 454 000,00 12 087 000,00 12 087 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  08.02.2017
  Жоспар бойынша: 20.01.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  29.12.2016
  Жоспар бойынша: 01.05.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  17.04.2017
  Жоспар бойынша: 10.05.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  02.05.2017
  Жоспар бойынша: 25.05.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  17.05.2017
  ;