ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

микрокредит беру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Серік Данияр
 • +7(7172) 678415
 • d_serik@fagri.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  760 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -5 106 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 3 3 3 3 3
  Уставный капитал, тг. 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00 12 755 000,00
  Собственный капитал, тг. 3 908 000,00 -4 341 000,00 -7 188 000,00 -9 397 000,00 -5 106 000,00
  Доходы, тг. 4 625 000,00 1 879 000,00 882 000,00 87 000,00 760 000,00
  Расходы, тг. 12 622 000,00 10 129 000,00 3 729 000,00 2 296 000,00 528 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -8 214 000,00 -8 250 000,00 -2 847 000,00 -2 208 000,00 4 291 000,00
  Активы, тг. 76 807 000,00 69 837 000,00 62 445 000,00 58 724 000,00 52 218 000,00
  Обязательства, тг. 72 898 000,00 74 179 000,00 69 633 000,00 68 120 000,00 57 324 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  08.02.2017
  Жоспар бойынша: 20.01.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  29.12.2016
  Жоспар бойынша: 01.05.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  17.04.2017
  Жоспар бойынша: 10.05.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  02.05.2017
  Жоспар бойынша: 25.05.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  17.05.2017
  ;